Andre prosjekter

Arbeid

 

Nabo Oslo får mange forespørsler fra deltakere om å gjøre aktiviteter som gir relevant arbeidserfaring.

Vi har derfor i 2017 mottatt tilskudd fra AVdir for å starte opp prosjekter for aktivisering og arbeidstrening.

Mange deltakere i vårt første prosjekt Norsk for mødre har erfaring fra arbeid med tekstil. Vårt første arbeidstreningsprosjekt skjer i samarbeid med Bjerke bydel og NABO Designverksted skal ta detaljeoppdrag fra norske klesdesignere.

 

Helse

 

Nabo Oslo har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet og Oslo kommunes avdeling for mangfold og integrering, OXLO - Oslo Extra Large til i 2017 å starte prosjektet We are Zenith – mestringssirkler for kvinner.

Her arrangeres kreative aktiviteter for å motarbeide isolasjon og utenforskap hos nye kvinnelige medborgere av Oslo. Programmene er laget i samarbeid med kunstterapeuter.

 

Fritid

 

Nabo Oslo er opptatt av at alle barn skal ha gode aktivitetstilbud og at foreldre og barn skal vite om de tilbud som finnes.

NABO Moro – aktiviteter for foreldre og barn er derfor på trappene, og vi i ferd med å bygge en plattform med oversikt over tilbud og aktiviteter for foreldre og barn i Oslo.

 


 
Mer informasjon om alle prosjekter kommer på ny nettside i løpet av 2017.