Vi arbeider med

Språk

 

I Norsk for mødre  tilbyr Nabo Oslo gratis norsktrening for mødre på bibliotekene og andre egnede lokaler i Oslo. Vi har fokus på å styrke hverandres språk for situasjoner der barna er i sentrum. Via dette arbeidet bedres også kunnskapen om de ulike institusjonene vi møter som foreldre i Norge.

Norsktreningen skal:

  • skje i nærheten av hjemmet
  • ha tilbud om barnepass
  • være gratis for alle
  • styrke foreldres språk for møter med blant annet lege, barnehage og skole
  • gi innsikt i hva som forventes når du har ansvar for barn i Norge
  • øke kunnskap om å bruke de gratis aktivitetstilbud som eksisterer for foreldre og barn i nærmiljøet

 

Arbeid

 

Nabo Oslo får mange forespørsler fra deltakere om å gjøre aktiviteter som gir relevant arbeidserfaring.

Vi har derfor i 2017 mottatt tilskudd fra AVdir for å starte opp prosjekter for aktivisering og arbeidstrening.

Mange deltakere i vårt første prosjekt Norsk for mødre har erfaring fra arbeid med tekstil. Vårt første arbeidstreningsprosjekt skjer i samarbeid med Bjerke bydel og NABO Design produserer egne produkter og skal ta detaljeoppdrag fra norske klesdesignere.

 

Helse

 

Nabo Oslo har mottatt tilskudd fra helsedirektoratet og Oslo kommunes avdeling for mangfold og integrering, OXLO - Oslo Extra Large til i 2017 å starte prosjektet We are Zenith – mestringssirkler for kvinner.

Her arrangeres kreative aktiviteter for å motarbeide isolasjon og utenforskap hos nye kvinnelige medborgere av Oslo. Programmene er laget i samarbeid med kunstterapeuter.

 

Fritid

 

Nabo Oslo er opptatt av at alle barn skal ha gode aktivitetstilbud og at foreldre og barn skal vite om de tilbud som finnes.

NABO Moro – aktiviteter for foreldre og barn er derfor på trappene, og vi i ferd med å bygge en plattform med oversikt over tilbud og aktiviteter for foreldre og barn i Oslo.