Bli med på laget

-vi trenger deg!

NABO Oslo er interessert i å komme i kontakt med mennesker, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som kan tenke seg å bli involvert i vårt arbeide.

Sitter du inne med enn ubrukt idé, eller bare kan tenke deg å bidra litt her og der?

Alle er velkomne hos NABO Oslo.

Kan du i tillegg arabisk, kurdisk, tigrinja, afghanske språk, somalisk, polsk, litauisk eller andre språk?

NABO OSLO trenger morsmålsstøtte, barnepassere og flere gruppeledere!

 

Kontakt oss for mer info eller bare en prat!