Moro

-for en innholdsrik fritid som alle har råd til


NABO Oslo ønsker at alle barn skal ha gode aktivitetstilbud.

NABO Moro arrangerer derfor meningsfylte fritidsaktiviteter for barn og deres voksne som alle har råd til å delta på.

Vi bygger våre aktiviteter rundt nabometodens grunnprinsipper om kunnskapsutveksling og læring, derfor er den skapende interaksjonen mellom barna og de voksne i fokus. Alt vi gjør skal inspirere til læring og kreativitet som familien kan bære med seg videre i livet. 

 

Finn arrangementene på facebook!