Nåværende styre

 

Lina Baltrukoniene er språkviter fra Universitetet i Vilnius og Universitetet i Oslo, med fordypning i norsk som andrespråk og flerspråklig utvikling hos barn. Hun er tilbyder av kurs om sosial inkludering av minoritetsbarn i barnehage og språkutvikling i flerspråklig familiemiljø for barnehagepersonale. I tillegg er hun aktiv i organisasjonen Voksne for barn. 

Betina Torbjørnsen er sosialantropolog med bakgrunn fra arbeid med barn og unge i avlasting, prostitusjon- og arbeidsproblematikk på Madagaskar, arbeid med Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA) og jobbtiltak for fremmedspråklige i tillegg til administrasjon og markedsføring. 

Ane Storhaug har bakgrunn fra sosiologi, psykologi og norsk som andrespråk, voksenopplæring, norskskole-drift og norsk i forbindelse med helse, barn, arbeid. Ane er i tillegg til å være styremedlem, også daglig leder av organisasjonen.

Hilde K. Borgstrøm har praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) fra Universitetet i Oslo. Hun besitter mye praktisk kunnskap og erfaring gjennom stillinger som klassestyrer på barne- og ungdomstrinnet, samt lærer i norsk som andrespråk hos Folkeuniversitetet i Asker.