Språktrening

For å støtte hverandre til bedre kommunikasjon i hverdagen

Nabo Oslo tilbyr gratis norsktrening på bibliotekene og andre egnede lokaler i Oslo hvor foreldre styrker hverandres språklige utgangspunkt i situasjoner der barna er i sentrum, og via dette arbeidet bedres også kunnskapen om de ulike institusjonene vi møter som foreldre i Norge.

Norsktreningen skal:

  • skje i nærheten av hjemmet
  • ha tilbud om barnepass
  • være gratis for alle
  • styrke foreldres språk for møter med blant annet lege, barnehage og skole
  • gi innsikt i hva som forventes når du har ansvar for barn i Norge
  • øke kunnskap om å bruke de gratis aktivitetstilbud som eksisterer for foreldre og barn i nærmiljøet

 

Det går en rød tråd fra Regjeringens tiltaksplan av 2015 som sier at «en god barndom varer livet ut», til Nabo Oslos satsing på kunnskaps- og kompetansebygging av foreldre:

  For foreldre – for barnas skyld

 

 

 

 

Les mer om programmene og se informasjonsvideo her:

 

 

Vibbio om Norsk for mødre