Om oss

For en god by for alle som bor her, hvor vi deler kunnskap og erfaringer 

NABO Oslo arbeider for lokal tilhørighet og kunnskapsløft innen kjerneområdene språk, arbeid, helse og fritid i Oslos mange bydeler.

 

Våre mål er alltid å:

  • bruke eksisterende egnede lokaler for aktiviteter i hele Oslo
  • legge vekt på det nære i hverdagen
  • tilpasse opplegg og metode til deltakers hverdag
  • dyrke samskaping og brukerinnflytelse for deltakere og frivillige

For mennesker med utenlandsk bakgrunn og særlig de med ansvar for barn, kan det være krevende å navigere i det norske samfunns- og velferdssystemet.NABO Oslo ønsker derfor å skape møteplasser der vi som medborgere kan gi hverandre støtte til å løse hverdagens utfordringer. Uten språk og relevant kunnskap om samfunn og egen rolle, øker utfordringene relatert til inkludering i lokalsamfunn og arbeidsliv.

NABO Oslo ble dannet i mai 2015 og hovedmålgruppe de første virkeårene er kvinner med ansvar for barn. Dette var en avgjørelse tatt på grunnlag av rapporter publisert samme år;

-Fafo 2015: "Kvinner med begrensende norskferdigheter har utfordringer i norsk arbeidsliv. Men også manglende forståelse av institusjonene de møter i dagliglivet kan ha sterk innvirkning på avmaktsfølelse, opplevd sosial eksklusjon og usikkerhet. Dette påvirker også oppdragerrollen, og reproduksjon av utenforskap er i mange tilfeller en konsekvens." 

-Nibr 2015: "For både kvinner og menn reduseres sjansene for å komme i jobb eller utdanning når de har omsorg for ett eller flere barn under 5 år."

-Nibr 2015: "Innvandrere som har norske venner og deltar i organisasjoner, har mye større sjanse for å være i jobb enn innvandrere uten nettverk."

Ved at våre aktiviteter holdes i nærmiljøet, at vi alle er i liknende livssituasjoner og utveksler kunnskap og erfaringer, blir den individuelle opplevelsen forankret i et kollektiv – vi er gode naboer for hverandre.
 

 

 

Les mer her: