Om oss

-for en god by for alle som bor her, hvor vi deler kunnskap og erfaringer 


NABO Oslo arbeider for lokal tilhørighet og kunnskapsløft innen kjerneområdene språk, arbeid, helse og fritid i Oslos mange bydeler.

Våre mål er alltid å:

  • bruke eksisterende ressurser 
  • legge vekt på det hverdagsnære 
  • tilpasse opplegg og metode til deltakers hverdag
  • dyrke samskaping og brukerinnflytelse for deltakere og frivillige

For mennesker med utenlandsk bakgrunn og særlig de med ansvar for barn, kan det være krevende å navigere i det norske samfunns- og velferdssystemet.NABO Oslo ønsker derfor å skape møteplasser der vi som medborgere kan gi hverandre støtte til å løse hverdagens utfordringer. Uten språk og relevant kunnskap om samfunn og egen rolle, øker utfordringene relatert til inkludering i lokalsamfunn og arbeidsliv.

NABO Oslo ble dannet i mai 2015 og hovedmålgruppe de første virkeårene er kvinner med ansvar for barn. Dette var en avgjørelse tatt på grunnlag av rapporter publisert samme år;

-Fafo 2015: "Kvinner med begrensende norskferdigheter har utfordringer i norsk arbeidsliv. Men også manglende forståelse av institusjonene de møter i dagliglivet kan ha sterk innvirkning på avmaktsfølelse, opplevd sosial eksklusjon og usikkerhet. Dette påvirker også oppdragerrollen, og reproduksjon av utenforskap er i mange tilfeller en konsekvens." 

-Nibr 2015: "For både kvinner og menn reduseres sjansene for å komme i jobb eller utdanning når de har omsorg for ett eller flere barn under 5 år."

-Nibr 2015: "Innvandrere som har norske venner og deltar i organisasjoner, har mye større sjanse for å være i jobb enn innvandrere uten nettverk."

Ved at våre aktiviteter holdes i nærmiljøet, at vi alle er i liknende livssituasjoner og utveksler kunnskap og erfaringer, blir den individuelle opplevelsen forankret i et kollektiv – vi er gode naboer for hverandre.
 

Les mer her: