NABO Design

-håndlaget av lokale kvinner i Groruddalen


Bjerke bydel er samarbeidspartner for første prosjektet under NABO Arbeid.

Hos NABO Design bruker kvinner med minoritetsbakgrunn ulike håndarbeidsteknikker for å lage produkter med mening for foreldre og barn. 

I tråd med NABO Oslos metode tar deltakerne med seg sine egne erfaringer og kompetanse, har egne ansvarsområder og arbeider sammen for gjensidige kunnskapsløft. 

Det legges til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som en videreutvikling av tidligere kompetanse. All læring er resultat av egen kreativitet og tankevirksomhet.

Med håndarbeid, språk og helse i fokus, styrker deltaker sin tro på egne ressurser og får en opplevelse av mestring og mening.  

Med mål om høy kvalitet og kompetansebygging er kvinnene aktivt med på å skape et løft både for seg selv, bydelen og lokal næring.

I tillegg til vårt grunnprinsipp om at vi alle er naboer og skal lære av hverandres erfaringer er det viktig at alle aktiviteter føles livsnære, at dialoger er likeverdige og at deltakere slik tilegner seg overførbar kunnskap.