Norsk for mødre

-muntlig trening med mening og glede


Norsk for mødre er gratis norsktrening for mødre fokusert rundt det å ha barn i Norge.

Gjennom samtalegrupper og temamøter kan mødre styrke sin muntlige norsk eller bare møte andre mødre i en hyggelig setting og få gode idéer til hverdagslige utfordringer.

Nabo Oslo tror at det i enhver gruppe på ti foreldre finnes gode løsninger på de fleste utfordringer.

Det å møte andre foreldre og snakke om livet med barn i Norge er antakelig også den hyggeligste måten å styrke sin norsk på.

Vi møtes derfor en gang i uka på ulike biblioteker i Oslo og barn kan være med. 

De viktigste verdier for våre gruppeledere er at den individuelle læringen er forankret i kollektivet – at vi lærer av hverandres kunnskap som gode naboer.

De ordinære programmene til Norsk for mødre forutsetter at deltaker kan litt norsk (minimum A1-A2 for utbytte), men grupper for nyankomne arrangeres med morsmålsstøtte ved behov.

Norsk for mødre skal alltid:

  • være gratis for alle
  • tilby barnepass
  • arrangeres i egnede lokaler i deltakers nærmiljø
  • gi idéer og inspirasjon til god samhandling med barna
  • inspirere til god kommunikasjonen i møter med det offentlige som lege, barnehage og skole
  • øke kunnskap om gratis fritids- og aktivitetstilbud som eksisterer for foreldre og barn i nærmiljøet

Grupper våren 2018:

 Deichmanske bibliotek Tøyen

Mandager fra 22. januar

Kl 11:00-13:00

 Deichmanske bibliotek Holmlia

Onsdager fra 31. januar

Kl 13:00-15:00

 Deichmanske bibliotek Bjerke

 Torsdager fra 01. februar 

Kl 16:30-18:30