Norsk for mødre

-muntlig trening med mening og glede


Norsk for mødre er gratis norsktrening for mødre fokusert rundt det å ha barn i Norge. Med samtalegrupper og temamøter kan mødre styrke sin norsk eller bare møte andre mødre i en hyggelig setting og få motivasjon og gode idéer til hverdagslige utfordringer. En gruppe møtes for ni samlinger, barn kan være med og det arrangeres barnepass om ønskelig. For tiden er møteplass på de lokale bibliotekene i Oslo.

Norsk for mødre ønsker å bidra til relevant kunnskap deltakerne, og vi tilpasser innhold til hver gruppe. Nabo Oslo tror at det i enhver gruppe på ti foreldre finnes gode løsninger på de fleste utfordringer, og vi vet at å møte andre foreldre og snakke om livet med ansvar for barn i Norge antakelig er den hyggeligste måten å styrke sin norsk på.

Nabo Oslos språktreningsmetode tar utgangspunkt i normale situasjoner i deltakeres hverdag. Våre gruppeledere er selv i liknende livssituasjon som deltakere, for å oppnå nærhet til gruppa. De er trenet til å guide gruppene til å finne den gode samtale og gode løsninger sammen.

De viktigste verdier for våre gruppeledere er at den individuelle læringen er forankret i kollektivet – at vi lærer av hverandres kunnskap som gode naboer.

De ordinære programmene til Norsk for mødre forutsetter at deltaker kan litt norsk (minimum A1-A2 for utbytte), men grupper for nyankomne arrangeres med morsmålsstøtte ved behov.

Norsk for mødre skal alltid:

  • være gratis for alle
  • tilby barnepass
  • arrangeres i egnede lokaler i deltakers nærmiljø
  • gi idéer og inspirasjon til god samhandling med barna
  • inspirere til god kommunikasjonen i møter med det offentlige som lege, barnehage og skole
  • øke kunnskap om gratis fritids- og aktivitetstilbud som eksisterer for foreldre og barn i nærmiljøet

 

Deichmanske bibliotek Tøyen

Dato: 11.09-11.12.2017

Tid: 11:00-13:00

 

Deichmanske bibliotek Holmlia

Dato: 13.09-13.12.2017

Tid: 14:00-16:00

 

Deichmanske bibliotek Bjerke

Dato: 14.09-14.12.2017

Tid: 16:30-18:30