Norsk for mødre

-muntlig trening med mening og glede


Norsk for mødre er gratis norsktrening for mødre fokusert rundt det å ha barn i Norge.

Med samtalegrupper og temaarrangementer rundt sentrale tema for foreldrehverdagen kan mødre møte andre mødre i en hyggelig setting på Oslos lokale biblioteker. Gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap relatert til kommunikasjon i barnehage, skole, helsevesen og andre offentlige instanser, blir  mødrene bli bedre rustet til hverdagslige utfordringer samtidig som de styrker sitt språk. 

Nabo Oslo tror at det i enhver gruppe på ti foreldre finnes gode løsninger på de fleste utfordringer.

Det å møte andre foreldre og snakke om livet med barn i Norge er antakelig også den hyggeligste måten å styrke sin norsk på.

Vi møtes derfor en gang i uka på ulike biblioteker i Oslo og barna kan være med. 

De viktigste verdier for våre gruppeledere er at den individuelle læringen er forankret i kollektivet – at vi lærer av hverandres kunnskap som gode naboer.

De ordinære programmene til Norsk for mødre forutsetter at deltaker kan litt norsk (minimum A1-A2 for utbytte), men grupper for nyankomne arrangeres med morsmålsstøtte ved behov.

Norsk for mødre skal alltid:

 • være gratis for alle
 • tilby barnepass
 • arrangeres i egnede lokaler i deltakers nærmiljø
 • gi idéer og inspirasjon til god samhandling med barna
 • inspirere til god kommunikasjonen i møter med det offentlige som lege, barnehage og skole
 • øke kunnskap om gratis fritids- og aktivitetstilbud som eksisterer for foreldre og barn i nærmiljøet

Vi har to programmer, ett for gravide og mødre til småbarn og ett for mødre til førskole- og skolebarn. Temaer for programmene er blant andre:

 Småbarn:
 1. klær og utstyr for små barn
 2. kosthold og hva er matpakka
 3. sykdom og smitte
 4. helsestasjon, fastlege og legevakt
 5. utvikling, personlighet og psykisk helse
 6. levering og henting i barnehage
 7. foreldresamtaler
 8. foreldremøter
 9. aktiviteter i og utenfor hjemmet
 10. barnevern og barnehagens plikter
 11. barn med flere språk
 12. sosiale medier og småbarn

 

Skolebarn:
 1. klær, utsyr og sosialt press
 2. kosthold for barn i rask vekst
 3. flerspråklighet og morsmålslæring
 4. faglig, sosial og personlig utvikling
 5. utviklingssamtaler
 6. foreldremøter
 7. fritidsaktiviteter
 8. mobbing og psykisk helse
 9. skolehelsetjenesten og helsestasjon
 10. seksualundervisning i skolen, når og hvordan
 11. barnevernets og politiets roller
 12. sosiale medier

Grupper høsten 2018:

TØYEN 

Deichmanske bibliotek

Mandager fra 27. august

Kl 11:00-13:00

 BJERKE

Deichmanske bibliotek 

Tirsdager fra 28. august

Kl 11:00-13:00

HOLMLIA 

Deichmanske bibliotek 

Torsdager fra 27. august

Kl 12:00-14:00