Resultater

-med mål om en inkluderende by


Oppsummeringer fra evalueringer til prosjektene 2017:

We are Zenith

Med mål om å bidra til redusert isolasjon og ensomhet og de negative konsekvenser det å flytte til et nytt land kan ha på oss, kunne 8 heldige damer utfolde seg kreativt med gruppeledere Corina og Cathrine i We are Zeniths pilotfase høsten 2017. Deltakere evaluerte med rørende ord hvordan deres hverdag ble påvirket av å delta på aktivitetene, en majoritet rapporterte hvordan de opplevde å at aktivitetene vekket noe i dem og førte dem ut av en ellers passiv hverdag.

Sitat deltaker: "Jeg er ikke samme person, takk for hjelpen med å å komme meg ut i aktivtet og få bukt med min frykt.”

Design Veitvet

I sentrale lokale på Veitvet senter startet NABO Oslo prosjektet Design Veitvet, våren 2017. Med mål om at deltakerne skulle tilegne seg kunnskap og ferdigheter som en videreutvikling av tidligere kompetanse, arbeidet 8 iherdige deltakere med ulike håndarbeidsteknikker i produksjon av familietelaterte produkter. Til tross for et noe kaldt rom, evaluerte deltakere læring, vennskap, oppdagelse av nye hobbyer og følelsen av å bli sett.

Sitat deltaker: "Kroppen min er vond, jeg sitter for mye hjemme når barna går på skole. Å være i gruppa gjør meg glad og jeg har begynt å sy hjemme."

Norsk for mødre

Norsk for mødre har entret sitt tredje år og vi har endelig funnet vår fremgangsmåte for å få brukt de metodiske prinsipper riktig på korte totimers økter med babyer og mødre som alle har mye på hjertet. Med mål om gjensidige kunnskapsløft og gode samtaler deltok 40 mødre på programmene i 2017. Det ble evaluert økt kunnskap og trygghet i kommunikasjon med offentlige instanser og andre foreldre.

Sitat deltaker: ”Norsk for mødre har hjulpet meg så mye både i forhold til selvtillit og det at jeg nå snakker norsk og tror på meg selv i møte med omverden sammen med barna, jeg har også tatt norskprøven for jeg ble inspirert til å jobbe med min norsk.”

Moro

Moro har som mål å arrangere meningsfylte fritidsaktiviteter for barn og deres voksne som alle har råd til å delta på. Og her skal de voksne lære like mye av barna som barna lærer av dem. Prosjektet hadde 3 prøvearrangementer høsten 2017 hvor glade barn opplevde å samskaping med de voksne med musikk, dans og sang. Moro starter opp for full rulle våren 2018.

Sitat deltaker: "Jeg spiller tromme bedre enn deg mamma." 

 
Frivillighet og arbeidsliv

Mange ønsker å gjøre en frivillig innsats som et ledd i en arbeidssøkeprosess. Alle frivillige hos NABO Oslo får derfor tilbud om oppfølging i arbeidssøkingsprosessen. 11 arbeidssøkende frivillige har til nå på denne måten kommet seg inn i betalt arbeid, som resultat av en iherdig egeninnsats og oppfølging.

 
 
 

 

 

viernaboerallesammen-still001

 

 

 

Status aktivitet i organisasjonen etter oppstart 2018

 
Deltakere program We are Zenith 

  10

Deltakere arbeidstreningsprogram Design Veitvet

  12

Deltakere program Norsk for mødre 

  20

Gjør frivillig innsats for arbeidserfaring

   5   

 

 

Status deltakere og frivillige, NABO Oslo etter 2,5 års drift

Fullført program We are Zenith

    12

Fullført arbeidstreningsprogram Design Veitvet

     8

Fullført program Norsk for mødre 2015-2017

 108

Er kommet i jobb etter frivillig innsats

    11