Resultater

 -vårt første prosjekt Norsk for mødre har gitt resultater!


Nabo Oslos første prosjekt Norsk for mødre hadde ved inngangen av 2017 til sammen 91 fullførte deltakere. Disse er mødre til 136 barn.

skjermbilde-2016-09-09-kl-13-06-39

87% av fullførte deltakere opplever at aktivitetene bidrar til positiv endring i hverdagen. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom økt trygghet og bedret kommunikasjon med det offentlige og andre foreldre

Frivillighet og arbeidsliv

Mange ønsker å gjøre en frivillig innsats som et ledd i en arbeidssøkeprosess. Alle frivillige hos Nabo Oslo får derfor tilbud om oppfølging i arbeidssøkingsprosessen. Fem arbeidssøkende frivillige har på denne måten som resultat av en iherdig egeninnsats og oppfølging, fått seg jobb i løpet av Nabo Oslos første virkeår.

Deltakere og arbeidsliv

Høsten 2016 gjennomføres første runde i pilotprogrammet Nabo jobb – 6 trinn til arbeidslivet. Dette skal tilbys til arbeidssøkende deltakere på Nabo Oslos aktiviteter og vi har i den sammenheng engasjert to arbeidssøkende mødre fra deltakerbasen. De tilegner seg arbeidserfaring ved å bidra som frivillig, har praksis i annen bedrift, samt deltar på forberedende kurs Norskprøven mens de får oppfølging til å nå målet om fast jobb innen ett år.

Brukerstyring

Et femårsmål er å bli en brukerstyrt organisasjon med Nabo-lokallag som bidrar til økt aktivitet og inkludering for foreldre og barn – Norge rundt. Nabo Oslo har som et ledd i denne prosessen knyttet til seg ni engasjerte nabohjelpere som skal drive frem prosjekter i 2017. Fem av dem startet som deltakere i Norsk for mødre.

2017

Målsetting i 2017 er å involvere foreldre til 300 barn, samt engasjere 50% av frivillige og ansatte fra deltakerbasen.

 
Status pr 01.01.2017: 
Fullført program Norsk for mødre   91
Har kommet i jobb etter frivillig innsats     6
Er i arbeidsprogrammet, Nabo jobb     2
Gjør frivillig innsats for arbeidserfaring     9
   
I alt 107
 

 

 

viernaboerallesammen-still001