We are Zenith

Inkludering og mening gjennom kreative uttrykk

 

Et stort antall kvinner opplever isolasjon, usikkerhet og lav selvtillit som følge av å skulle leve i ett nytt land. For noen går det så langt som til utviklingen av langvarige depresjoner forårsaket av kulturelle sammenstøt og språkbarrierer.

I prosjektet We are Zenith jobber NABO Oslo for full inkludering, mental og sosial velvære for kvinner med utenlandsk bakgrunn, slik at de kan føle seg bemyndiget og gjenopprette / utvikle en følelse av å tilhøre deres lokalsamfunn.

Med veiledning av spesialist skapes kreative aktiviteter for å bringe kvinner med lave norskferdigheter og opplevelse av utenforskap sammen en gang i uken.

Prosjektet er ledet og initiert av sosialantropolog Corina P. Sanchez som jobbet frivillig for NABO Oslo i over ett år samtidig som hun utformet We are Zenith. Hun har selv opplevd å flytte til Norge og med dette fått reflektert over de følelsesmessige og mentale konsekvenser som en annen kultur kan få på mange individer. 

For oppmelding og mer informasjon les her