We are Zenith

-inkludering og mening gjennom kreative uttrykk


For information in English, follow this link

We are Zenith er første prosjekt i NABO Oslos forebyggende arbeid for psykisk helse. Her brukes kreative aktiviteter for å motarbeide isolasjon og utenforskap hos nye kvinnelige medborgere i Oslo.

Et stort antall kvinner opplever isolasjon, usikkerhet og lav selvtillit som følge av å skulle leve i ett nytt land. For noen går det så langt som til utviklingen av langvarige depresjoner forårsaket av kulturelle sammenstøt og språkbarrierer.

I We are Zenith jobber NABO Oslo for full inkludering, mental og sosial velvære for kvinner med utenlandsk bakgrunn, slik at de kan føle seg bemyndiget og gjenopprette / utvikle en følelse av å tilhøre deres lokalsamfunn.

Med veiledning av spesialist skapes kreative aktiviteter for å bringe kvinner med lave norskferdigheter og opplevelse av utenforskap sammen en gang i uken.

Prosjektet er ledet og initiert av sosialantropolog Corina P. Sanchez som jobbet frivillig for NABO Oslo i over ett år samtidig som hun utformet We are Zenith. Hun har selv opplevd å flytte til Norge og med dette fått reflektert over de følelsesmessige og mentale konsekvenser som en annen kultur kan få på mange individer.

For informasjon på engelsk, oppmelding og mer informasjon les her