Nabo design

Med hjerte for byen og miljøet

Lokale kvinner i groruddalen håndlager gjenbruksprodukter for barn og deres voksne i prosjektet Nabo design.

Hovedmål med prosjektet Nabo design er i tråd med Nabo Oslos formål å styrke lokal tilhørighet i Oslo gjennom aktiviteter som baserer seg på utveksling av livsnær og overførbar kunnskap.

Å være fattig i Oslo er i høy grad relatert til det å ikke kunne delta på de samme aktivitetene eller ha de samme materielle godene som dine venner og naboer.

Ved å åpne øynene for potensialet i ting vi ikke lenger bruker, kan vi skape leker og andre artige ting med høy bruksverdi både for barna og oss selv. Om barna involveres i denne prosessen kan mange av utfordringene relatert til lav inntekt og følelse av fattigdom være løst.

 
Screen Shot 2018-10-26 at 15.37.17.png
Screen Shot 2018-10-26 at 15.38.22.png

Teknikker fra hele verden

I tråd med Nabo Oslos metode tar deltakerne med seg sine egne erfaringer og kompetanse, har egne ansvarsområder og arbeider sammen for gjensidige kunnskapsløft. 

Deltakere inviteres til å bidra i arbeidet med utviklingen av produkter, særlig hvis inspirert av teknikker fra sitt opprinnelsesland. Slik legges det til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som en videreutvikling av tidligere kompetanse.

Mange av våre deltakere kommer fra bakgrunner der gjenbruk er viktig. Vi har blant annet brukt teknikker fra Irak og Sri Lanka som deltakere har tatt med seg til gruppa.

 

gjenbruk

I kreative omgivelser på Vollebekk fabrikker gir lokale kvinner nytt liv til gamle tekstiler ved produksjon av leker, klær og andre produkter for barn og deres voksne. Lokale kvinner i groruddalen håndlager gjenbruksprodukter for barn og deres voksne i prosjektet Nabo design.

Deltakerne tilegner seg kunnskap om hvordan vi på enkelt vis kan gi nytt liv til klær og ting de ikke lenger bruker.

Alle deltakere inviteres til familiverkstedene til organisasjonen Relove som en forlengelse av deltakelsen hos Nabo design, og våre gruppeledere vises stadig bilder av artige produkter som er laget etter inspirasjon fra arbeidet i gruppa.

 
Screen Shot 2018-10-26 at 15.50.19.png

Aktivitet & arbeid

Bjerke bydel er samarbeidspartner Nabo design.  Her opplever deltakerne daglig mestring og kan styrkes i troen på egne ressurser.

Med håndarbeid, språk, helse, kvalitet og kompetansebygging i fokus er deltakere på aktivt med på å skape et løft for seg selv og hverandre i gruppa. 

Deltakelse hos Nabo design kan være et viktig skritt på veien mot et liv med inntektsbringende aktivitet og aktiv deltakelse i samfunnet.

 
Screen Shot 2018-10-26 at 15.52.06.png

språk & helse

I tråd med Nabo Oslos egen læringsmetode er alle dialoger likeverdige og deltakere tilegner seg kunnskap i samtaler med hverandre. 

Med en god porsjon humor og deling av historier lærer deltakerne å mestre norsk i sosiale settinger.

Med temaer som arbeid, fysisk og psykisk helse støtter kvinnene hverandre inn i en økt bevissthet om livsvaner og helsefremmende aktivitet. Dagens trening varierer fra høytempo dans til rolig yoga for stressmestring.

 

Kjøp produktene

Snart kan du kjøpe produktene fra Nabo design her.

Inntil videre finner du oss på markeder i Oslo.

Følg oss på Facebook & Instagram for oppdateringer

MM.jpeg