Norsk for mødre

En gang i uka møtes mødre på de lokale biblioteker i Oslo og snakker om oppvekst og foreldrerollen i Norge. Gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap relatert til kommunikasjon i barnehage, skole, helsevesen og andre offentlige instanser styrkes kunnskap og norskferdigheter.

det er gratis å delta og Barna kan være med

Bli med!

 

Vi snakker om blant annet:

canstockphoto48095807.jpg

Oppdragelse

Fysisk og psykisk utvikling, oppdragerrollen, barnehage, skole, kommunikasjon med barna og om barna, barnevern og våre plikter, sosiale medier og vår rolle som foreldre.

canstockphoto35252043.jpg

Helse

Kosthold for barn i rask vekst, tannhelse, sykdom og smitte, helsestasjon, fastlege og legevakt, utvikling, personlighet og psykisk helse, klær og utstyr i alt slags vær og situasjoner.

london-scout-41030.jpg

Flerspråklighet

Flerspråklighet og morsmålslæring, barnas språkverden, hvordan stimulere til bruk av flere språk, språkutvikling hos flerspråklige, bøker og lesing og oppfølging i barnehage og skole.

 
nfmgiant.png

Vi deler kunnskap og erfaringer

Slik bidrar vi til hverandres styrkede kunnskap og mestring i hverdagen.

Bli med!