NORSK FOR MØDRE
Norsk for mødre er norsktrening på de ulike bibliotekene i Oslo. Her styrker mødre sine muntlige ferdigheter ved å snakke om det å ha barn i Norge. Møtene skjer ukentlig, er gratis og barn kan være med.
LES MER
WE ARE ZENITH
We are Zenith gjør kreative aktiviteter for å motarbeide isolasjon og utenforskap hos nye kvinnelige medborgere. Med bevegelser, pensel og fotoapparat bidrar vi til hverandres løft i hverdagen.
LES MER
INFORMASJONSVIDEO
Vibbio har laget en informasjonsvideo om vårt første prosjekt Norsk for mødre. Se videoen og hør NABO Oslos tanker om gjensidige kompetanseløft og lokal forankring.
SE VIDEO
MORO
Moro arrangerer meningsfylte fritidsaktiviteter for barn og deres voksne som alle har råd til å være med. Vi har fokus på den skapende interaksjonen mellom barn og voksen. 
LES MER
DESIGN
Hos Nabo Design lager lokale kvinner i Groruddalen familieprodukter av ulike håndarbeidstekninkker som et meningsfullt ledd i veien mot inntektsbringende aktivitet. 
LES MER
OM NABO OSLO
Nabo Oslo skaper møteplasser der vi deler opplevelser, kompetanse og glede. Slik at vi sammen sørger for tilhørighet og gode livsvilkår for oss selv og våre fremtidige generasjoner.
LES MER