Vår egen metode

- læring i en meningsfull sammenheng

I alle Nabo Oslos programmer er et sentralt element at deltakere tar med seg sin egne erfaringer og kompetanse og arbeider sammen for hverandres kunnskapsløft.

Det legges til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som et resultat av egen tankevirksomhet omkring livsnære utfordringer. I tillegg læres å bruke andre kilder der egen kunnskap ikke strekker til.

I tillegg til vårt grunnprinsipp om at vi alle er naboer og skal lære av hverandres erfaringer er det viktig at alt innhold er livsnært, at det stilles gode spørsmål både fra gruppeledere og deltakere, at dialoger er likeverdige og at deltakere slik tilegner seg overførbar kunnskap. 

 
 
gruppenfm.png

Det livsnære

Det legges til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som et resultat av egen tankevirksomhet omkring livsnære utfordringer.