girl-918686.jpg

Vår beste ressurs er hverandre

Nabo Oslo arrangerer aktiviteter for barn og voksne. Ordet “nabo” står for oss både i den tradisjonelle mening da vi ønsker å styrke lokal tilhørighet, men ordet er også et akronym for områdene vi ønsker å ha hovedfokus på, nemlig norsk, aktivitet, barn og omsorgsrollen. Med dette i fokus skaper Nabo Oslo aktiviteter for robuste lokalmiljøer – for tilhørighet i generasjoner. Les om våre aktiviteter

 

Eksisterende ressurser

Nabo Oslo er en ideell organisasjon med hovedmål om å bruke eksisterende ressurser i samfunnet for arbeidet med økt kompetanse og inkludering.

Et av våre hovedmål er å legge til rette for at menneskers ulike livserfaringer deles og brukes som ressurs i møte med felles og individuelle utfordringer. Gjennom samtale, samvær og prosjekter blir tanken om og erfaringen med fellesskapet til.

Nabo Oslo jobber slik for å heve den sosial kompetanse gjennom språket, men også alle konseptene og underliggende normsystemer. Å navigere i det norske samfunnet er avgjørende for å mestre tilværelsen.

Prioritert målgruppe for Nabo Oslo er kvinner fra hele verden med ansvar for barn.

Vår viktigste ressurs er hverandre!

 

Samspillet mellom frivillige organisasjoner

Nabo Oslo er opptatt av samspill med andre organisasjoner og hvordan vi i samarbeid kan omfavne deltakere med individuelt tilpassede tiltakskjeder.

Et godt eksempel er hvordan Nabo Oslo i Bjerke bydel samarbeider med NAV, Deichmanske bibliotek og organisasjonen Relove, om å forme komplimenterende tilbud rekruttering av deltakere til arrangementer og brukere av våre tilbud.

 

Se video om oppstart og første prosjekt:

 

Samspill mellom frivillighet og det offentlige

Nabo Oslo har fokus på bruk av eksisterende ressurser for å stimulere til videre bruk av disse og slik være en aktør som stimulerer til samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, arbeidslivet og Oslo kommune.

Nabo Oslo fokuserer på lokale ressurer både materielt og menneskelig. Vårt arbeid tar tid og er ofte ikke betalt. Med et godt samspill mellom frivilligheten, sivilsamfunnet, arbeidslivet og Oslo kommune skaper vi et miljø og en dialog som er viktig i vår samtid.

Våre aktiviteter avholdes på Oslos lokale biblioteker Deichman og andre kommunale lokaler som for eksempel Vollebekk fabrikker.

 

Like muligheter

Alle deltakere inviteres til videre frivillighet, arbeid og engasjement hos Nabo Oslo.

Et eksempel på dette er tidligere deltaker Katerinas reise hos organisasjonen: Katerina fant informasjon om Nabo Oslos tilbud hos Deichmanske biblioteker. Hun startet som deltaker på Norsk for mødre hvor hun fortsatte som frivillig.

Katerina viste seg som meget dyktig og engasjert innen håndarbeid og gjenbruk og var derfor med å initiere prosjektet Nabo Design i Bjerke bydel. Hun er nå i en 60 % prosjektstilling som fagleder og gruppeleder for ti deltakere hver uke. Vi er glade for å ha med oss en så dedikert person.

 
omkaterina.jpeg